VASA FASTIGHETER

Deniz Fastigheter fortsätter sin expansiva resa genom att knyta till sig Vasa Fastigheter AB som numera ingår i Deniz-koncernen genom 100% ägandeskap. I mitten av 2010-talet grundades Vasa Fastigheter AB som ett projektbaserat fastighetsbolag och har sedan dess genomfört ett antal lyckade projekt. Vasa Fastigheter AB kommer succesivt att integreras i Deniz-koncernen. Dess verksamhet kommer att fortskrida i vanlig ordning med ytterligare en funktion som samverkanspartner i koncernens samtliga utvecklingsprojekt. Med ett antal ombildningsprojekt i bagaget och därtill nyproduktion av bostäder i både hyres- och bostadsrättsform kommer Vasa Fastigheter AB utgöra ett värdefullt tillskott.

För att komma i kontakt med oss, gå till Deniz Fastigheter.